• V košarici ni izdelkov.

Pravila in pogoji poslovanja

 • Domov

1. Splošno

Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo na spletni strani www.zelenivrtovigolob.com, nasvetih za urejanje okolice ali drugih publikacijah ter dokumentacijah, ki se predajo stranki, se ta lahko vedno obrne na Zeleni vrtove Golob. Zeleni vrtovi Golob  ne odgovarjajo za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. Pogoji poslovanja določajo splošne pogoje poslovanja, posebne pogoje poslovanja Spletne trgovine in poslovanja urejanja okolice.

1.1. Prodajalec
Zeleni vrtovi Gregor Golob s.p., Regentova 20, 2000 Maribor, ID za DDV: SI91680000, (v nadaljevanju Zeleni vrtovi Golob) je lastnik in upravitelj spletne strani ter spletne trgovine na spletni strani zelenivrtovigolob.com, ponudnik in izvajalec storitev urejanja okolice.

1.2. Stranka
Stranka je potrošnik ali podjetje, upoštevajoč podatke ob registraciji in oddaji naročila. Stranka mora biti polnoleten. Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve izven svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti. Podjetje je pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na pravnoorganizacijsko obliko. To so tudi zavodi in druge pravne osebe ter fizične osebe, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti, če zagotavljajo potrošnikom blago in storitve.

2. Pravo

Pravice in dolžnosti v razmerju med stranko in prodajalcem so urejene s Splošnimi in Posebnimi pogoji poslovanja ob upoštevanju vsakokratne veljavne zakonodaje Republike Slovenije.
Morebitni nesporazumi se bodo reševali sproti, v kolikor pa to ne bo mogoče, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Mariboru.
Posebni pogoji reševanja sporov veljajo za Spletno trgovino.

3. Pravice intelektualne lastnine

Podatki in nasveti, ki jih najdete na spletni strani www.zeleni vrtovigolob.com in publikacijah, so namenjeni vaši osebni rabi in jih je treba ustrezno smatrati, kot najboljšo strokovno prakso. Vsa slikovna, pisna, oblikovna vsebina na spletni strani, spletni trgovini, ter katerikoli drugih publikacijah skupaj z njeno izbiro, postavitvijo in vso programsko opremo so lastnina Zelenih vrtov Golob, ki je zaščitena z avtorskimi pravicami, oz. je lastnina ljudi/subjektov, ki so Zelenim vrtovom Golob dali dovoljenje za njeno uporabo in je kot taka tudi zaščitena. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela navedene spletne strani ni dovoljeno mehansko ali elektronsko kopirati, vključno s fotokopiranjem ali s kakršnimikoli drugimi sredstvi brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Zelenih vrtov Golob ali imetnika avtorskih pravic.

Zeleni vrtovi Golob ne prevzemajo odgovornosti za vsebino katerihkoli drugih spletnih strani, do katerih najdete povezave na njeni spletni strani ali publikacijah.

Vsa imena, logotipi, slogani ali druge besedne zveze so lahko blagovna znamka Zelenih vrtov Golob ali blagovna znamka druge osebe ali podjetja. Vsaka nepooblaščena uporaba blagovne znamke je nezakonita. Kopiranje, reproduciranje, prenašanje, razdeljevanje, posredovanje, oblikovanje, izkoriščanje v komercialne namene, ustvarjanje izpeljanih del iz takšnega materiala ali vsebine ter pomoč tretji osebi ter napeljevanje tretje osebe k tem dejanjem je prepovedano

S pošiljanjem materialov na našo spletno stran se strinjate, da nam in njegovim dajalcem licence ter zakonitim naslednikom podelite nepreklicno, neomejeno, brezplačno licenco za uporabo materialov tako na naši spletni strani kot tudi na kakršenkoli drug način. Licenca se nanaša tudi na kopiranje, razdeljevanje, oglaševanje in drugačno širjenje materiala, njegovo prilagajanje ter urejanje.

4. Veljavnost pogojev poslovanja

Če Zeleni vrtovi Golob ali stranka ne bi uspel uveljaviti pravic iz teh pogojev poslovanja, to stranki ali Zelenim vrtovom Golob ne preprečuje uveljavljanja drugih pravic ali pravic iste vrste po drugih predpisih.

V kolikor bi sodišče ali pristojni urad ugotovil, da je kateri del teh pogojev poslovanja neveljaven, nezakonit ali neizvršljiv, se ta del izloči iz pogojev poslovanja, vendar to ne vpliva na izvršljivost ostalih pogojev in na njihovo veljavnost, zakonitost ali izvršljivost.

Kot podjetje, se zavežete, da boste Zelene vrtove Golob, nemudoma obvestili in zaščitili pred vsemi zahtevami, odgovornostjo, škodo, stroški, izdatki, vključno s sodnimi stroški, ki bi lahko izhajali iz kršitve teh pogojev poslovanja z vaše strani, ali drugimi obveznostmi, ki bi lahko izhajale iz vaše uporabe spletne strani oz. spletne trgovine ter publikacij.

5. Izjava o garanciji za podatke, objavljene na spletne strani

Zeleni vrtovi Golob ne daje nobenih jamstev v zvezi s tolmačenjem podatkov in vsebin, ki so objavljene na njeni spletni strani in spletni trgovini, s strani tretjih oseb in ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki lahko nastanejo pri pripravi podatkov in vsebin za spletno stran in spletno trgovino.

6. Varstvo osebnih podatkov

Obiskovalci spletne strani in spletne trgovine uporabljajo spletno stran, njene podstrani, vsebine in aplikacije izključno na lastno odgovornost. Zeleni vrtovi Golob niso odgovorni za škodo, ki bi nastala zaradi uporabe podatkov s te strani oz. spletne trgovine. Registracija oz. vpisovanje osebnih podatkov v spletni trgovini je nujno za pravilno izvajanje storitev. Naše podjetje varuje osebne podatke obiskovalcev spletne strani, spletne trgovine, potencialne naročnike in naročnike storitvenih dejavnosti, ki mu jih ti posredujejo, pri njeni uporabi (npr. obdelava naročil, korespondenca s strankami pri povpraševanju in pripravi ponudb). Osebne podatke se obdeluje izključno za namene, za katere so zbrani in ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja. Zeleni vrtovi Golob ravnamo z osebnimi podatki v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in se zavezuje, da ne bo posredoval ali kako drugače trgoval z osebnimi podatki. Ti bodo uporabljeni izključno za pošiljanje informativnega in oglasnega gradiva, ponudb, računov in drugo potrebno komunikacijo, v kolikor imajo Zeleni vrtovi Golob za to strankino soglasje. Stranka ima pravico, da prepove uporabo podatkov, tako da to pisno sporoči Zelenim vrtovom Golob na e mail info@zelenivrtovigolob.com. Splošni pogoji varovanja osebnih podatkov so objavljeni na strani:  Politika zasebnosti

7. Spletna trgovina

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine

7.1. Uvodna določila
Pogoji poslovanja spletne trgovine določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti stranke, urejajo poslovni odnos med Zeleni vrtovi Golob in kupcem ter veljajo skupaj s Pogoji poslovanja. Pogoji poslovanja spletne trgovine Zeleni vrtovi Golob se nanašajo na uporabo spletne trgovine www.zelenivrtovigolob.com. Z oddajo naročila v spletni trgovini se strinjate s temi pogoji poslovanja. Priporočamo, da si preberete in natisnete kopijo. Pridržujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb teh pogojev poslovanja.

7.2. Splošno
Zeleni vrtovi Golob in stranka medsebojne obveznosti urejajo s temi pogoji poslovanja in veljavno pozitivno zakonodajo v Republiki Sloveniji. Stranko zavezujejo pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje naročila v spletni trgovini). Kupec z registracijo ali potrditvijo naročila potrjuje, da sprejema te splošne pogoje poslovanja, objavljene na tej spletni strani. Stranka je ob oddaji naročila vsakokrat posebej opozorjen na pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Pogoji poslovanja so na vpogled tudi na prevzemnem mestu. Blago, ki je na voljo v spletni trgovini na spletnem mestu www.zelenivrtovigolob.com, je možno kupiti samo v spletni trgovini. Nekateri izdelki in rastline so na zalogi, druge je možno naročiti. Ponudba spletne trgovine ni nujno enaka ponudbi s terena. Nakupi v spletni trgovini so mogoči 24 ur na dan in vse dni v letu.

Za pregled izdelkov, brskanje po vsebinah in dodajanje izdelkov v ”košarico” ni potrebna predhodna registracija, lahko pa jo opravite. Naročilo (pogodba) se sklepa v slovenskem jeziku.

Pogodba je sklenjena, ko stranka prejme potrdilo Zelenih vrtov Golob o oddanem naročilu. Rok za izdobavo naročenega blaga začne teči naslednji dan, po prejemu kupnine na račun Moge. Potrditev naročila stranka  prejme po elektronski pošti, prav tako ima stranka v svojem profilu dostop do zgodovine nakupov v spletni trgovini (če je registriran). Pridržujemo si pravico, da zavrnemo naročilo (pogodbo), če ga ne moremo izpolniti. V primeru, da blaga ali rastlin ni več na zalogi oz. ni dobavljivo, po oddanem naročilu, bo kupec o tem obveščen. Ponudba spletne trgovine obsega blago, rastline, ki so na zalogi in blago, rastline, ki so na zalogi pri dobaviteljih . Številni artikli so sezonskega značaja, kar pomeni, da v določenih letnih časih niso dobavljivi. Dobavijo se takoj, ko je to le mogoče, vendar najkasneje v 8 (osem) mesecih. Če dobava ni možna, se kupcu vrne kupnina na transakcijski račun, s katerega je bilo plačilo izvedeno. Pri prodajnih cenah, stanju zalog in opisih artiklov lahko pride do nenamerne človeške napake, za katere ne odgovarjamo. V kolikor pride do tehničnih težav s spletnim mestom in povezanimi programskimi rešitvami (npr. električni izpadi, onemogočen dostop do spleta, sesutje programske ali strojne računalniške opreme), si pridružujemo pravico odstopa od naročila in povrnitve kupnine.

7.3. Piškotki
Spletna stran uporablja besedilne datoteke (“piškotke”), ki jih shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje. Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga ima uporabnik in lahko njihovo shranjevanje omeji ali onemogoči.

7.4. Pravica do odstopa in vračilo blaga
Na podlagi 3. točke 5. odstavka 43. č člena Zakona o varstvu potrošnikov, (ZVPot, Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2 in spremembami) možnost vračila ne velja za hitro pokvarljivo blago – sadike rastlin in čebulic.

Ko je pogodba izpolnjena, vračilo blaga – sadike rastlin in čebulic, zamenjava, vračilo kupnine in odstop od pogodbe nista več mogoča.

Za ostalo blago lahko kupec, ki je potrošnik v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago, brez kakršnekoli odškodnine. Kupec je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti na naslov (glej skupna uvodna določila). Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Stroške vračila krije pošiljatelj sam. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Celotno kupnino lahko kupec porabi za nakup drugega blaga ali rastlin v spletni trgovini. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

7.5. Manjša odstopanja in jamčevanje za stvarne napake
Manjša odstopanja v barvi, merah in/ali drugih lastnostih artikla, ne morejo biti predmet zahtevkov kupca iz garancije ali jamčevanja za stvarne napake. Za dodatne nasvete in informacije k opisom in podatkom, ki so na voljo na spletni strani, se kupec lahko zmeraj obrne na Zelene vrtove Golob. Ne odgovarjamo za izgubo, škodo ali poškodbe, ki so lahko posledica upoštevanja njegovih nasvetov, napotkov ali informacij. V kolikor je dogovorjena zamenjava blaga, to ne pomeni brezplačne dostave blaga.

7.6. Prodajni artikli
Podatki o artiklih s prodajnimi lastnostmi v spletni trgovini so informativne narave. Artikli v spletni trgovini ne predstavljajo zavezujoče ponudbe, ampak kataloško prodajo. Rastline so živi in naravni organizmi in se po izgledu (npr. velikost, olistanje, obrez, oblikovanje, etc.) lahko razlikujejo od tistih na sliki oz. opisu, kar je posledica letnih časov ali serije, osnovne značilnosti in kakovost pa ostajajo enake. Enako velja tudi za druge izdelke/artikle.

Vsak prodajni artikel je opremljen z nazivom in ceno. Vsi standardizirani oziroma izdelki v embalaži so opremljeni s podatkom o pakiranju. Posode, v katerih so rastline sajene, so lahko različnih tipov. Prav tako so lahko v koreninski grudi ali z golo korenino. Slike so simbolične, kar pomeni, da kupec dobi artikel iz serije podobnih, ki je na fotografiji in ne nujno tistega artikla, ki je na fotografiji. V kolikor je od artiklu navedeno da je ”unikat”, v takem primeru je na fotografiji praviloma prav ta artikel.

Slike, opisi in drugi podatki o artiklih, z izjemo cen, DDV-ja, zavarovanja in stroškov dostave, so približki in so namenjeni le usmeritvi in seznanitvi kupca z glavnimi značilnostmi artikla. Zeleni vrtovi Golob lahko po lastni strokovni presoji spremeni lastnosti izdelkov tako, da se razlikujejo od oglaševanih izdelkov, vendar kupca o tem ne obvesti, dokler pri teh razlikah ne gre za materialne spremembe.

Žive rastline morajo biti posajene v najkrajšem možnem času, potem ko jih prejmete. Prosimo vas, da paket takoj po prejemu odprete, rastline postavite v senčni prostor in jih zalijete. Svetujemo vam, da imate površino za sajenje že pripravljeno.

Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo izdelke. Zeleni vrtovi Golob si bomo po najboljših močeh prizadevali, da bosta spletna stran in spletna trgovina redno posodobljeni. Podatki in informacije so namenjene samo vaši seznanitvi in se lahko spremenijo brez vnaprejšnje najave. Slike na spletni strani oz. spletni trgovini v splošnem ustrezajo, vendar lahko pričakujete manjša odstopanja v barvi, obliki in velikosti.

7.7. Potrditev naročila
Kupec mora pri potrditvi naročila slediti naslednjim korakom:

 1. preveriti količine in cene izbranih artiklov, ki jih je uvrstil v »košarico-samokolnico«;
 2. izbrati način plačila in dostavo ali prevzem v vrtnem centru;
 3. potrditi svoje naročilo oziroma ga oddati s klikom na »potrdi in zaključi svoj nakup«.

Pred potrditvijo svojega naročila, naj kupec ponovno preveri količine in izbrane artikle, saj še lahko spreminja količine in izbrane artikle. Po kliku na »oddaj naročilo« se naročilo zaključi, na zaslonu pa se izpiše povzetek naročila. Potrdilo o naročilu kupec prejme na svoj elektronski naslov.

Vsebino naročila/pogodbe bomo shranili ter vam poslali podatke o naročilu.

7.8. Pogoji in načini plačila

 • Plačilo po predračunu

Kupec bo na elektronski naslov, ki ga je navedel v prijavi, ob potrditvi naročila prejel predračun. Kupnino kupec nakaže na TRR. Pri plačilu je obvezno navesti v sklic številko ponudbe predmetnega nakupa. Rok plačila je 3 (tri) dni, od prejema predračuna. Če v tem roku predračun ni plačan, se šteje, da je kupec odstopil od naročila. Takšno naročilo se stornira. V primeru da ste poravnali znesek po predračunu in določenega artikla ni več na zalogi, vas bomo o tem obvestili in vam denar vrnili na transakcijski račun, iz katerega smo prejeli plačilo, v treh delovnih dneh od prejetja nakazila ali se bomo dogovorili za zamenjavo artikla.

7.9. Dostava in dobavni rok

 • Osebni prevzem

  Osebni prevzem je možen v vrtnariji Golob, Cesta XIV. divizije 108, 2000 Maribor.
 • Dostava na dom
  Odprema pošiljke se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev zaradi rastline v koreninski grudi; rastline z golo korenino, se praviloma lahko dobavlja le zgodaj pomladi in pozno jeseni. Prav tako se lahko rok dobave podaljša v zimskem ali poletnem času zaradi velikih vročin ali zmrzali, ki je neprimerna za rastline ali druge prodajne artikle.Dostavo vršimo izključno sami, saj imamo nadzor nad našimi izdelki/rastlinami. Ob dostavi še lahko boljše svetujemo. Prav tako pa je potek vračila enostavnejši. Dostavljamo samo po Sloveniji.V primeru, da se naknadno ugotovi, da bi bila dejanska cena prevoza previsoka, lahko naročilo storniramo.Ker dostavo vršimo sami, se bo dostavljalo enkrat v mesecu od ponedeljka do petka.
  Ponedeljek – obalno – kraška, primorsko – notranja, goriška regija
  Torek – gorenjska, osrednje slovenska, jugo vzhodna regija
  Sreda – zasavska, savinjska, posavska regija
  Četrtek – koroška, pomurska regija
  Petek – podravska regija
 • Dobavni rok
  Dobavni rok se lahko podaljša za toliko časa, kolikor je bilo potrebno, da je kupec prodajalcu predložil vse podatke, potrebne za dostavo. Zeleni vrtovi Golob ne odgovarjamo za zakasnitev ali spremembo oz. prepoved odpreme, dobave in dobavnih pogojev, ki so posledica zavezujočih pravnih aktov (npr. uvozno-izvozne omejitve, embargo idr.) in drugih nepričakovanih ovir, npr. višja sila. V takem primeru bomo stopili v stik s kupcem in sporazumno poiskali najboljšo možno rešitev. Zeleni vrtovi Golob ne prevzema odgovornosti in tudi ne krši pogodbe z zamujeno dostavo naročila ali z nezmožnostjo dostave naročila zaradi vzrokov, ki niso v njegovih rokah ali v rokah njegovih prevoznikov oz. špediterjev, kar vključuje, vendar ni omejeno na višjo silo, civilne nemire, industrijske spore, nemire, poplave in zakonodajo. Dobavni rok se lahko podaljša za obdobje do 8 (osem) mesecev iz zgoraj navedenih razlogov te točke.

7.10. Prehod lastnine in nevarnost uničenja
Nevarnost za izgubo ali poškodovanje odposlanega blaga preide na stranko, ko mu je pošiljka dana na razpolago, in sicer je to čas dostave na dogovorjen naslov ali ko pošiljko fizično prejme tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen imenuje stranka oz. ko dostavljavec poskuša pošiljko dostaviti, če stranka ne more prevzeti pošiljke ob dogovorjenem času. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitno izgubo ali poškodbe izdelkov, ko so ti že bili dostavljeni v skladu z kupčevimi navodili za dostavo.

7.11. Reklamacije in poškodbe nastale pri transportu
Pri uveljavljanju reklamacije oz. vračilu blaga je treba blago dostaviti v originalni embalaži skupaj z računom. Če se ugotovi, da je kupec z izdelkom ravnal nepravilno, v nasprotju z namenom artikla ali malomarno, če je okvara posledica mehanske poškodbe s strani kupca, ali višje sile, reklamacija ni upravičena.

V kolikor je blago poškodovano zaradi transporta, mora kupec celotno pošiljko – artikel in embalažo poslikati in jih poslati Zelenim vrtovom Golob.

Stranka nosi sama stroške morebitne vrnitve artiklov ne glede na način prevzema. Po prevzemu pošiljke, kadar gre za rastline, naj se postopoma izpostavljajo soncu, saj so bile določen čas v temnem prostoru, kjer niso imele svetlobe. Odgovornost Zelenih vrtov Golob za vse namene vključno z izgubo, ki je posledica neupoštevanja teh pogojev poslovanja, ali pa če je kateri dostavljen izdelek na kakršenkoli način nezadovoljiv, je podvržena veljavni zakonodaji Republike Slovenije in je omejena na največ znesek, ki ga je kupec plačal in stroške vračila kateregakoli nezadovoljivega izdelka. Nismo dolžni nadomestiti izdelkov, vrniti kupnine ali izdati dobropisa za zneske, ki jih je plačala stranka, razen če je to v skladu s temi pogoji poslovanja ali individualnim dogovorom. Zeleni vrtovi Golob ne moremo prevzeti nobene odgovornosti za izgubo ali poškodbo izdelkov, po tem ko so bili dostavljeni v skladu z navodili stranke.