Zadnje slovo

Spoštovani občani!

Obveščamo vas, da se pogrebne slovesnosti na pokopališčih v občini Poljčane do nadaljnjega izvajajo tudi v obeh mrliških vežicah.

Pri tem izpostavljamo, da je mrliška vežica zaprt javni prostor, v katerem velja predpisana obveznost nošenja zaščitnih mask in omejitve števila ljudi ter beleženja seznama prisotnih, skladno z veljavnim odlokom, poleg tega pa je potrebno pri udeležbi na taki pogrebni slovesnosti upoštevati vsa aktualna priporočila NIJZ.

Protokol pogrebne slovesnosti ostaja nespremenjen ter zagotavlja pietetno izvajanje pogreba.

Odpiranje krst ni dovoljeno. Pogrebna slovesnost se po možnosti izvede v dopoldanskem času.

Hkrati vas obveščamo, da je pisarna pogrebnega podjetja Yamaco d.o.o. Maribor, za sprejem naročil pogrebov, odprta po ustaljenem delovnem času. V pisarno lahko vstopita največ dve (2) osebiki sta zaščiteni z obraznimi maskami. V kolikor bi svojci želeli urediti pogreb preko telefona ali e-maila, pa je tudi to mogoče, preko naslednjih kontaktov:  telefon 02 320 41 70, mobilnik 041 679 322, e-naslov:  yamaco.info@siol.net. 24-urna dežurna služba pa deluje običajno.

Hvala za razumevanje.

Pokopališče

Na območju občine Poljčane sta naslednji pokopališči: pokopališče Poljčane in pokopališče Studenice.

Način in čas pokopa umrlega ter pogrebne svečanosti, zvrsti grobov,
okvirne tehnične normative za grobove, vzdrževanje reda, čistoče in miru na pokopališču, posege na objektih in v prostor na pokopališču, mirovalno dobo za grobove in druga vprašanja ureja Odlok o pokopališkem redu za pokopališča v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2013).

Način opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na območju občine Poljčane ureja Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanju pokopališč v občini Poljčane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 26/2013).

Pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč v občini Poljčane izvaja režijski obrat, v okviru občinske uprave Občine Poljčane. Pogrebne dejavnosti in svečanosti pa opravljajo izvajalci pogrebnih dejavnosti, ki jih najame naročnik pogreba.

Pooblaščeni izvajalec pogrebnih dejavnosti je pogrebno podjetje YAMACO d.o.o.

YAMACO d.o.o.
Masarykova ulica 16
2000 Maribor
Telefon: 02/ 320 41 70 ali 041 679 322
e-pošta: yamaco1@siol.net
spletni naslov: http://www.yamaco.eu/

DELOVNI ČAS:

1. PISARNA V POLJČANAH – MRLIŠKA VEŽICA V POLJČANAH
po dogovoru

2. PISARNA V MARIBORU – zraven UKC Maribor
PONEDELJEK – PETEK: od 7.00 do 17.00
SOBOTA: od 8.00 do 12.00
NEDELJA, PRAZNIKI: od 9.00 do 12.00

V primeru smrti:

1. Pokličite zdravnika oziroma mrliškega preglednika

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik – mrliški preglednik. Zato pokličite lokalnega zdravnika oziroma dežurnega zdravnika v zdravstvenem domu. Po opravljenem pregledu izda mrliški preglednik potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti).

V primeru, ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov, prejmete obvestilo o smrti, v katerem je tudi navedeno, kje se pokojnik nahaja.

2. Pokličite oziroma se oglasite v pogrebnem podjetju

Ob prejemu potrdila o smrti oziroma obvestila o smrti, se obrnite na pogrebno podjetje, kjer vam bodo povedali kako ukrepati naprej, opravili bodo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vsem kar sodi k pogrebu.

Obrnete se lahko na katerokoli podjetje v Republiki Sloveniji, ki je registrirano za opravljanje pogrebne dejavnosti. Izbrano pogrebno podjetje, opravi pogrebne storitve, kot so: prevoz pokojnika, priprava pokojnika, upepelitev pokojnika, balzamiranje pokojnika, ureditev dokumentacije, po dogovoru z izvajalcem pokopaliških dejavnosti pa izjemoma tudi pogrebno svečanost.

V primeru, če nimate grobnega prostora, se oglasite na Občini Poljčane, kjer se boste dogovorili o najemu grobnega prostora, pri: Renati GOLOB, tel. 02/802 92 21 ali Spomenki VODOPIVEC, tel. 02/ 802 92 24.

3. Dogovorite se s predstavnikom verske skupnosti

V primeru verskega pogreba se, o točnem času pogreba, dogovorite s predstavnikom verske skupnosti.

ŽUPNIJA POLJČANE
Prvomajski trg 8
2319 Poljčane
Telefon: 02/802 56 55

ŽUPNIJA STUDENICE
Studenice 32
2319 Poljčane
Telefon: 02/802 55 81