Komunala

Na območju občine Poljčane, za izvajanje gospodarskih javnih služb: odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje komunalnih odpadkov, prevoz komunalnih odpadkov, obdelava mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, skrbi podjetje Komunala Slovenska Bistrica d.o.o..

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d. o. o.

Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slovenska Bistrica
Telefon: 02/ 80 55 400
Telefaks: 02/ 80 55 410
e-pošta: info@komunala-slb.si
spletni naslov: http://www.komunala-slb.si/index.php?q=stran/informacije


ODLAGALIŠČE NENEVARNIH ODPADKOV PRAGERSKO

Travniška ulica 12X, 2331 Pragersko
Telefon: 02/ 80 37 077
E-pošta: odlagalisce@komunala-slb.si

Uradne ure za stranke:
PON 08:00 – 11:0012:00 – 14:00
SRE 08:00 – 11:0012:00 – 14:00
PET 08:00 – 11:0012:00 – 14:00

Delovni čas blagajne:
PON 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
TOR 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
SRE 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
ČET 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00
PET 08:00 – 11:00 12:00 – 14:00

ČRPANJE, ODVOZ IN ČIŠČENJE GREZNIČNIH GOŠČ TER ČIŠČENJE KANALIZACIJE
se lahko naroči na telefonsko številko 02/ 84 30 024 ali po faxu: 02/ 80 55 410 od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00.

RAVNANJE Z ODPADKI:
Obratovalni čas Odlagališča Pragersko: od ponedeljka do sobote od 7.00 do 18.00. Ob nedeljah in praznikih je Odlagališče Pragersko zaprto za vse dovoze.

NOVI CENIK RAVNANJA Z ODPADKI:
Objavljamo novi cenik ravnanja z odpadki, ki velja od 1. 12. 2019 dalje: