Imenovani predstavniki občine

Osnovna šola Poljčane

Predstavniki Občine Poljčane v svetu zavoda Osnovne šole Poljčane so

 • Jelka Hribernik
 • Boris Kodrič
 • Maja Bračko.

Imenovani so bili na 1. izredni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 19. 2. 2020.

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

Predstavnik Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane

 • Eva JUG.

Imenovana je bila na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 27. 2. 2019.

Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica

Skupni predstavnik Občine Poljčane in Občine Makole v svetu javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je

 • Nataša KRAJNC

Imenovana je bila na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 14. 3. 2017.

Zdravstveni dom Slovenska Bistrica

Predstavnica Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je

 • Vera MAROVT

Imenovana je bila na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 14. 3. 2017.

Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica

Predstavnica Občine Poljčane v svetu javnega zavoda Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica je

 • Olga ŽOLGER

Imenovana je bila na 15. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 14. 3. 2017.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Slovenska Bistrica

Predstavnik Občine Poljčane v svetu JSKD, OI Slovenska Bistrica je

 • Jasna OREŠIČ

Imenovana je bil na 2. izredni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 22. 4. 2020.

Senat za reševanje pritožb zoper policiste

Predstavnik javnosti Občine Poljčane v senatih za reševanje pritožb zoper policiste je

 • Jožef KOHNE
Skupščina javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predstavnik Občine Poljčane v skupščini javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. je

 • Viktor PUŠAVER

Imenovan je bil na 3. redni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 27. 2. 2019.

Nadzorni svet javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o.

Predstavnik Občine Poljčane v nadzornem svetu javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o. je

 • Marjeta Krempelj

Imenovana je bila na 5. izredni seji Občinskega sveta Občine Poljčane, dne 18. 5. 2017.