Javni razpisi 2020
OBVESTILO O JAVNIH RAZPISIH

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Poljčane v letu 2020.

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2020
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019

Občina Poljčane, Komisija za nagrade in priznanja, objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za dosežke, ki so jih dosegli v letu 2019. Rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020.

JAVNI RAZPIS ZA VLOŽITEV PREDLOGOV ZA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ OBČINE POLJČANE ZA LETO 2020

Občina Poljčane, Komisija za nagrade in priznanja, objavlja Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2020. Rok za oddajo predlogov je 15. 5. 2020.

Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2020.

Rok za oddajo vlog je do vključno 30. 4. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva v letu 2020

Občina Poljčane objavlja javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev iz področja kmetijstva v letu 2020.

Rok za oddajo vlog je 30. 4. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Podaljšanje rokov za oddajo vlog na javne razpise (objava 17. 3. 2020 ob 10.12)

Spoštovani,

zaradi razširitve okužbe COVID-19 coronavirus bodo vsi roki za oddajo javnih razpisov, ki se iztečejo v času do preklica epidemije ustrezno podaljšani. O novih rokih za oddajo vlog vas bomo pravočasno obvestili. Spremljajte objave na naši spletni strani.

Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020

Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje humanitarnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020. Rok za oddajo vloge je 31. 3. 2020.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020. Razpisni rok se zaključi z iztekom dne 31. 3. 2020.

Zaradi izrednih razmer epidemije coronavirus je razpisni rok za oddajo vlog podaljšan do nadaljnjega. Nov rok za oddajo vlog bo objavljen vsaj 7 dni pred iztekom. Spremljajte objave na spletni strani.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

Občina Poljčane objavlja Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva in podeželja v Občini Poljčane za leto 2020 – PONOVITEV. Razpisni rok se zaključi z iztekom dne 6. 10. 2020

Javni razpis sredstev za ohranjanje in spodbujanje kmetijstva 2020 – ponovitevobrazec 1_POSODABLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEVobrazec 3_PREDELAVA IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV

Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020
Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020

Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV IN PROJEKTOV DRUGIH DRUŠTEV V LETU 2020. Razpis je odprt do 20. 3. 2020.

Zaradi izrednih razmer epidemije coronavirus je rok za oddajo vlog podaljšan do 15. 4. 2020. V primeru, da se razmere še ne bodo umirile, sledi dodatno podaljšanje.

Spremljajte objave na naši spletni strani.

Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA JR PROGRAMI IN PROJEKTI DRUGIH DRUSTEV – ponovitev

DRUGA DRUSTVA – obrazci

Javni razpis za sofinanciranje programov turističnih društev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020
Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE TURISTIČNIH DRUŠTEV V LETU 2020. Razpis je odprt do 27. 3. 2020.Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.
Javni razpis za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2020
Občina Poljčane objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE LJUBITELJSKE KULTURE V LETU 2020. Razpis je odprt do 27. 3. 2020.Skladno z 2. odstavkom 6. člena Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ; Uradni list RS, št. 36/20, 61/20 in 74/20), se roki, ki so bili zaradi epidemije zadržani, iztečejo s ponedeljkom, 8. 6. 2020, ki je zadnji dan za pravočasno oddajo vlog.
Javni razpisi 2019
Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju Občine Poljčane v letu 2019
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine na območju občine Poljčane v letu 2019. Rok za oddajo vloge je 15. 11. 2019, do 12. ure.

 

Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo v letu 2019
Objavljamo Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenje z divjadjo v letu 2019. Vlagatelji morajo vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane do vključno 15. 10. 2019.
Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Poljčane za študijsko leto 2019/2020.
Zadnji dan za vložitev prijav na javni razpis je sreda, 9. oktober 2019.
Za študijsko leto 2019/2020, se na podlagi predloga komisije za štipendiranje, iz seznama deficitarnih poklicev potrdijo naslednji deficitarni poklici, za katere veljajo posebni pogoji za pridobitev štipendije:

  1. Inženir strojništva
  2. Zdravnik
  3. Inženir elektronike

Javni razpis za dodeljevanje finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Poljčane za leto 2019
Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (mkčn)
Objavljamo javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Poljčane. Upravičenec mora vložiti popolno vlogo z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami.Rok za oddajo vlog je vključno do 10. 11. 2019 do 12. ure oz. do porabe sredstev.
Javni razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem za športne dosežke v letu 2018
Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje promocijskih prireditev in sponzorstev iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019. Rok za prijavo: 15. 11. 2019 oz. do porabe sredstev.
Javni razpis za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na območju Občine Poljčane v letu 2019
Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019.
Občina Poljčane objavlja Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti iz proračuna Občine Poljčane v letu 2019. Rok za prijavo: 8. 4. 2019.